2008 yılında yayın hayatına başlayan Şira Yayınları, hiçbir kurum, kişi ya da topluluğun güdümünde olmadan, hiçbir öğretiyi ya da fikri peşin olarak reddetmeden ve ön kabulle bağlanmadan özgür bir şekilde yayıncılık faaliyetini sürdürmekte, elde ettiği fikirleri, kim nasıl anlarsa anlasın, kim ne düşünürse düşünsün, kitapları vasıtasıyla okuyucularıyla paylaşmayı görev kabul etmektedir.

Hayata ve hayatı anlama çabasına dair her şey Şira Yayınları’nın ilgi alanına girer. Şira Yayınları, Atatürk’ün belirttiği gibi “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir düşünce yapısının ürünü olan her konu ile ilgilenir.

“Bilgi dünyadaki en büyük güçtür, der tüm büyük filozoflar. Biz de bu felsefeden yola çıkarak tüm okuyucularımıza bilgi vadediyoruz.” (Yıldıray Yılmaz - Genel Yayın Yönetmeni)